AAU logo

Kom i kontakt med MICRO VIRKSOMHEDER

Innomatch er et projekt der har til formål at få AAU-studerende til at skabe vækst og innovation i mikro og nyetablerede virksomheder.
Projektet fokuserer på det tværfaglige talentprogram Skandinavisk Talent, hvor 30 udvalgte kandidatstuderende deltager hvert semester.

Som deltager i skandinavisk talent får du:

  • Udbygget din "værktøjskasse" i forhold til at skabe innovation og kreativitet på et praktisk niveau.
  • Netværk med en række virksomheder, der deler aktuelle og relevante sager, som du vil løse og præsentere for virksomhederne.
  • Kontakt med beslutningstagere i mikro og nyetablerede virksomheder, fx med henblik på at indgå aftale om projektsamarbejde eller praktikophold.
  • Mulighed for at deltage i det årlige arrangement Scandinavian Case Competition, hvor du møder studerende fra andre uddannelsesinstitutioner fra Danmark og Sverige samt interessante virksomheder.

Udover talentprogrammet fokuserer projektet også på at matche studerende og mikrovirksomheder, for eksempel i forhold til praktikophold. Du kan læse mere om det her.

 

Hvis du er studerende så kan du læse mere om Skandinavisk Talent og kriteriet for optagelse. Læs mere om andre elevernes oplevelser med deltagelse i talentprogrammet eller praktikopholdet i en mikrovirksomhed.
 

Andreas Gasberg (venstre) fra AAUs skandinaviske talent vandt et fælles førsteplads til Scandinavian Case Competition i Sverige med sin gruppe "The Woolnion". Læs mere om deltagelsen i Scandinavian Case Competition.

 

MERE OM INNOMATCH:

Innomatch er et 3-årigt EU Interreg-projekt (2016-2018), der har til formål at forbedre innovationskapaciteten hos mikrovirksomheder og nyetablerede virksomheder ved at forbinde dem med de mulige innovationsressourcer for disse virksomheder. Samtidig har projektet til formål at informere eleverne om karrieremulighederne i mikro og nyetablerede virksomheder. AAU driver projektet med en række danske og svenske partnere, primært uddannelsesinstitutioner og forretningsnetwærk. 

 

    

Navigér SEA