HVad vi kan 

Entreprenørskab er af særlig strategisk vigtighed ved Aalborg University hvor SEA arbejder med det klare mål at øge entreprenørskabsaktiviteter og med at skabe et universitet hvor flere studerende og ansatte tester deres entreprenant potentiale.

SEA er AAUs centrale entreprenørskabsafdeling og vi udvikler og afholder en række aktiviteter releteret til innovation, entreprenørskab, samt udvikling af  startups. Vore primære målgruppe er studerende og dimmitenter, men vi har også meget samarbejde med researchers og studier på AAU. Vores entreprenørskabsteam samarbejder med studerende omkring forretningsudvikling, og vi har udviklet for leder AAU Inkubatoren samt fælles arbejdsstartioner for de studerende. Vi facilitere samarbejde mellem entreprenører, virksomheder, mentorer og investorer, og vi afholder hvert år en lang række aktiviterer releteret til entreprenørskabsundervisning. SEA er ansvarlig for en række opgaver og aktiviteret på tværs af hele universitetet, og SEA er den drivende kraft på et flere startegisk vigtige områder. SEA arbejder i et internationalt miljø i samarbejde med såvel interne som eksterne partnere. 

 

Ansøg om projekt samarbejde

Ved SEA søger vi altid nye talenter og projektsamarbejde, da dine ideer, talenter og drive kan hjælpe os med at blive endnu bedre til at støtte entreprenørskab på AAU. Hvis du har en ide til et projekt som måske er af interesse for SEA, så vil vi meget gerne høre dit pitch! Men, før du sneder os en email skal du venligst tjekke forventninger nedenfor. 

 

Forventninger til din ansøgning

  • Foeløbig projekt titel.
  • Kort projekt beskrivelse same relevans beskrivelse. 
  • Foreløbig problemformulering og/eller en kort problembeskrivelse.
  • Vurdering af hvad du skal bruge fra SEA for at lave dit projekt.
  • Datoer for samarbejdets begyndelse og afslutning. 
  • Inkluder venligst også navne samt studienummer og studiesemester på alle gruppe medlemmer, samt navn på fakultet.

Din ansøgning bør ikke overskride én A4 side, vi foretrækker at ansøgningen sendes i word eller pdf.

 

Ansøg

For at ansøge skal du sende en email til sea@adm.aau.dk med de overstående oplysninger.  Giv venligst din email titlen " Studenterprojekt - samarbejde"

 

Tidligere studenterprojekter

Her finder du flere tidligere studenterprojekter, skrevet i samarbejde med SEA. 

 

                                                         

 

                                                      

 

                                                     

Naviger SEA