Startup i Praksis

Startup i Praksis er en mulighed for den studerende, som gennem sin studietid og sin faglighed har udviklet en spændende forretningsidé og er interesseret i at kunne arbejde fuld tid på denne idé. Projektet muliggør nemlig at tage et projektorienteret forløb (praktik) i egen startup. Startup i Praksis er også mulighed for den studerende, som blot er nysgerrig på, hvordan det er at være iværksætter og gerne vil være en del af den dynamik, der kendetegner iværksættermiljøet. Her sætter projektet fokus på at skabe projektorienterede forløb for studerende i en af AAU’s mange spændende startups.

Både nationalt og internationalt viser undersøgelser, at moderne virksomheder efterspørger medarbejdere med entreprenante kompetencer. At være entreprenant er andet og mere end at være iværksætter. Det handler om at være kreativ, proaktiv, mulighedsorienteret og innovativ.  Disse er egenskaber som den studerende, uanset om han/hun arbejder på sin egen virksomhedsidé eller bliver teammedlem i andres startup, vil få mulighed for at udvikle ved deltagelse i Startup i Praksis.

PROJEKTORIENTERET FORLØB I EGEN STARTUP

For den studerende som ønsker at udvikle sin idé, mens han/hun studerer og ikke i fritiden, er Startup i Praksis en unik mulighed, da projekt muliggør netop dette gennem et ECTS-givende projektorienteret forløb. Ved at være i praktik i sin egen virksomhed, får man en række tilbud fra SEA, som kan hjælpe den studerende til at få mest muligt ud af sit forløb:

  • En fast plads i AAU Inkubator, hvor den studerende i hverdagen sidder sammen med andre AAU startups og andre studerende på samme forløb.
  • En fast tilknyttet forretningsudvikler, der giver personlig sparring på den studerendes forretningsidé.
  • Tilknytning til AAUs Startup Program, hvor den studerende forventes at deltage i workshops og events, der er relevante for udviklingen af den studerendes virksomhedsidé.

Således fungerer SEA som arbejdsplads under praktikken og den tilknyttede forretningsudvikler som praktikvejleder, hvilket sikrer dels en god struktur på forløbet og dels gør, at forløbet lever op til en høj standard i både kvalitet og relevans.

Vil du vide mere om hvordan man ansøger så klik her​

Interview: Praktikant i egen startup

Her fortæller Jacob Diemar fra startuppen Ramp, som laver sensorer til BMX og MTB, om sine erfaringer med at være i praktik i egen startup.

Se flere videoer her

PROJEKTORIENTERET FORLØB I ANDRES STARTUP

For den studerende som ønsker, at blive del af et innovativt miljø og arbejde med entreprenørskab, hvor ens faglige og personlige kompetencer for alvor kommer i spil, er Startup i Praksis også en god mulighed. Projektet sætter nemlig fokus på at matche praktiksøgende studerende med interesse i startups med en af AAU’s egne mange startups. Disse praktikanters forløb understøttes ligeledes af SEA:

Startuppen, som den studerende kommer i praktik i, er godkendt af SEAs forretningsudviklere til at have studerende.
Den studerende får mulighed for at deltage i workshops og events gennem AAUs Startup Program.
Den studerende får sparring fra SEA’s forretningsudviklere igennem sit praktikophold.

Det er for disse praktikanter den enkelte startup, som er praktikstedet, men de tilknyttede forretningsudviklere og tilstedeværelsen af en struktur i form af Inkubatoren som fysisk arbejdsplads og Startup Programmets events sikrer et forløb af høj standard.  

Vil du vide mere om hvordan man ansøger så klik her​

ERFARINGER FRA STUDERENDE I PRAKTIK I STARTUPS/MIKROVIRKSOMHEDER: 

SEA har i forbindelse med et tidligere projekt interviewet en håndfuld studerende fra forskellige uddannelsessteder om deres praktikerfaringer fra forløb i startups og mikrovirksomheder. Denne minipublikation kan måske være inspirerende i forhold til at beskrive nogle af de ting, der er specielt for en lille og/eller nyopstartet virksomhed samt høre motivationen fra de studerende om at vælge denne typer virksomheder til.

Læs publikationen her.

Partnerskab

Projektet Startup i Praksis er udført i samarbejde med:

Du kan læse mere om projektet på Fonden for Entreprenørskab's hjemmeside her.

AAU INKUBATOR: RAMMEN FOR DET PROJEKTORIENTEREDE FORLØB

Uanset om den studerende vælger at tage en praktik i sin egen virksomhed eller i en anden startup, bliver basen for det projektorienterede forløb AAU Inkubator.

AAU Inkubator er et startupmiljø for studenter på AAU. I Inkubatoren finder man åbne arbejdsstationer og mange andre studerende med passion for startups og entrepreneurship. Her kan man arbejde på sin startup-idé og få vejledning af vores dygtige forretningsudviklere, som altid er lige rundt om hjørnet. Inkubatoren er ikke kun et mødested for studerende med entreprenørskabsdrømme men også omdrejningspunktet for generelle iværksætteri-aktiviteter på AAU.

AAU Inkubatoren afholder hvert år en serie af workshops, arrangementer, programmer og sociale events målrettet at give endnu flere studerende mod, viden og nødvendige skills til at udvikle sine forretningsidéer og omsætte dem til virkelighed.

Man finder Inkubatoren på følgende lokationer:

  • Inkubator Aalborg: Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Ø
  • Inkubator AAU København: A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København
  • Inkubator AAU Esbjerg: Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg

Du kan finde mere info om AAUs Inkubatormiljø her

Vil du ansøge til Startup i Praksis

Vil du ansøge til Startup i Praksis, så læs mere om tilmeldingen her.

 

Vil du vide mere om studerendes muligheder for praktik i egen eller andres startup, så kontakt Jesper Vestergaard på jv@adm.aau.dk.

Kort om: Startup i Praksis

StartUp i Praksis er et EU-støttet projekt, der skal udvikle ECTS-givende projektorienterede forløb (praktik) på universiteterne, forankret i studentervæksthusene.