Kommercialisering af forskning

SEA tilbyder vejledning til forskere, der er interesseret i kommercialisering/nyttiggørelse af deres forskning. Som forsker kan du blive en del af AAU Inkubator og fx få hjælp med at bygge et stærkt team af entreprenørielle studerende omkring din forskningsidé - mhp. at etablere en startup, som kan bringe din forskning på markedet. Desuden står SEAs erfarne forretningsudviklere til rådighed for dig for at hjælpe dig med at etablere en kommercial virksomhed med udgangspunkt i din idé. Lær mere og find inspiration nedenfor.

AAU Inkubator

AAU Inkubator er et startup-miljø og centrum for entreprenørskabsaktiviteter på AAU. AAU Inkubator er lokaliseret på Fibigerstræde 11. Her har startups mulighed for at få en arbejdsplads til at arbejde på deres forretningsidé, få vejledning af tilknyttede forretningsudviklere og være blandt ligesindende. Indtil nu har fokus i AAU Inkubator været på studerende, men fra og med 2019 er det også muligt for forskere at være tilknyttet via EU Interreg-projektet Science for Society 2.0. Læs mere om AAU Inkubator eller kontakt forretningsudviklere Claus Skaaning cls@adm.aau.dk eller Ivan Butler ibu@adm.aau.dk.

 

AAU Inkubator

Book a meeting with a business developerBook et møde

Er du interesseret i at diskutere kommercialisering af din forskning med en af SEAs forretningsudviklere?

 

Book et møde

Seminarer, workshops & Ph.d.-kurser

SEA tilbyder forskellige seminarer, workshops og Ph.d.-kurser, der fokuserer på entreprenørskab, kommercialisering og nyttiggørelse af forskning.  

 

Seminarer, workshops
og PHD kurser

Entreprenørskabs-værktøjer

Søger du inspiration til dit eget arbejde med kommercialisering/nyttiggørelse af forskning eller generel implementering af entreprenørskab i din undervisning/vejledning af studerende? Find inspiration i vores samling af værktøjer.

 

Entreprenørskabs-værktøjer

Udveksling for iværksættere

Er du interesseret i at få mulighed for at arbejde side og side med en erfaren entreprenør i et andet europæisk land og herved ”learning through experiences” og styrke dine entreprenørielle kompetencer? Lær mere og find inspiration. 

 

Udveksling for iværksættere