SEA hjælper Ph.d.er, undervisere og ansatte ved AAU med at få indsigt i og viden omkring entreprenørskab i bred forstand, både for at kunne inddrage entreprenørskab i deres undervisning af AAU-studerende, men også for at hjælpe dem med at bringe deres forskning og viden i spil i samfundet gennem opstart af egen virksomhed, evt. i samarbejde med entreprenørielle studerende.

STARTUP I PRAKSIS

StartUp I Praksis er et tilbud til studerende, der gennem deres faglighed, har udviklet en spændende forretningsidé og som de være interesseret i at kunne arbejde fuld tid på. Eller som kunne være nysgerrig på, hvordan det er at være iværksætter og prøve at være en del af den dynamiske kultur, der kendetegner iværksættermiljøet. Så har de nu mulighed for at tage et projektorienteret forløb (praktik) i deres egen, eller en af AAU’s mange startups.

Gennem begge forløb for de mulighed for at kombinere deres faglige viden med forretningsskabelse, samt udviklingen af et
entreprenørielt mindset.
Startup i Praksis

ENTREPRENØRSKABSUNDERVISNING PÅ AAU

Vil du gerne bringe entreprenørskab, innovation og eksternt samarbejde ind i din undervisning? I tæt samarbejde med forskere fra forskellige fakulteter og institutter på AAU, arbejder SEA for, at flere studerende på AAU møder entreprenørskab og får mulighed for at udvikle entreprenørielle kompetencer i løbet af deres uddannelse. Læs mere og find inspiration til din undervisning.

ENTREPRENØRSKABSUndervisning